Liczba odwiedzin strony: 31985 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria notarialna
Notariusz, Alina Krawczak

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 118 poz. 1238 - Ewidencja lądowisk
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.) Na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:   1)   szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji lądowisk;   2)   wzór ewidencji lądowisk;   3)   tryb zgłaszania lądowisk do ewidencji lądowisk;   4)   szczegółowe zasady dopuszczania lądowisk do użytkowania. § 2.  Ewidencja lądowisk, zwana dalej "ewidencją", składa się z:   1)   księgi ewidencyjnej lądowisk;   2)   teczek lądowisk;   3)   teczek korespondencyjnych lądowisk. § 3.  1. Księga ewidencyjna lądowisk składa się z numerowanych kolejno kart ewidencyjnych. 2. Wzór karty ewidencyjnej lądowiska określa załącznik do rozporządzenia. 3. Każdemu lądowisku nadawany jest numer ewidencyjny, zgodny z numerem karty w księdze ewidencyjnej lądowisk. 4. Każdy ma prawo wglądu do księgi ewidencyjnej lądowisk. § 4.  1. Teczki lądowisk są prowadzone oddzielnie dla poszczególnych lądowisk. 2. W teczkach lądowisk przechowuje się dokumenty dotyczące lądowiska, o których mowa w § 6, oraz decyzje, o których mowa w § 8. § 5.  Teczka korespondencyjna lądowiska zawiera korespondencję dotyczącą lądowisk, usystematyzowaną według daty wpływu lub wysłania tej korespondencji. § 6.  1. Zgłoszenie lądowiska do ewidencji powinno zawierać:   1)   dane zarządzającego oraz głównego użytkownika lądowiska z podaniem jego nazwy, adresu i numeru telefonu;   2)   współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska (według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84);   3)   położenie lądowiska w stosunku do najbliższej miejscowości (kierunek i odległość), ewentualnie...
Monitor Polski 1996 Nr 55 poz. 506 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 maja 1996 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 10 września 1996 r.) Rej. 49/96 Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Kapituły Orderu Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zostaje ORDEREM ORŁA BIAŁEGO gen. dyw. Franciszek Kamiński s. Wawrzyńca.
KRS 0000265942 - POLSKI INSTYTUT EDUKACYJNO - SZKOLENIOWY - SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
POLSKI INSTYTUT EDUKACYJNO - SZKOLENIOWY - SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GODLEWSKIEGO 2/6 54-609 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
894-288-57-87 20416162 0000265942
KRS 0000265941 - NEW COMMERCE POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NEW COMMERCE POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-23 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ALEJA SOLIDARNOŚCI 129/131 00-898 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265941
KRS 0000265940 - SIKORA -.AC.- SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SIKORA -.AC.- SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PSZCZYŃSKA 103 43-190 MIKOŁÓW MIKOŁÓW MIKOŁOWSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
635-175-03-62 240502721 0000265940
KRS 0000265939 - "4 FUTURE FRĄCKIEWICZ, MILCZARCZYK SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"4 FUTURE FRĄCKIEWICZ, MILCZARCZYK SP. J." SP. J. 2006-10-16 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BIELAWSKA 36C/105 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA KONSTANCIN-JEZIORNA PIASECZYŃSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265939
KRS 0000265938 - STORM DEVELOPMENTS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STORM DEVELOPMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-10-13 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
RZEMIEŚLNICZA 1/405 30-403 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000265938